• Dr. Cathy Meijer

Isaäk Of Ismael?

Woord voor iemand: U bent een gelovige en u wilt de Heer volgen.

Maar de dagen waarin we leven, zorgen ervoor dat u zich zorgen maakt over uw inkomen. Nu staat u op het punt te ontkennen wat u weet, vanwege de angst die u probeert te verbergen. Luister, als Isaäk bijna hier is (zegen van God zonder de hulp van mensenhanden) staat Ismael (proberen God te helpen, met uw eigen oplossingen, met rampzalige gevolgen) om de hoek. Houd uw ogen op de Heer gericht!


Cathy Meijer

۞ Mamme D'Vorah Coaching۞

| Cathy Meijer D.Th DD (hc) |

| Lezingen| Mentor| Adviseren|