• Dr. Cathy Meijer

ALLEEN NOG LEUNEN OP DE GELIEFDE

Bijgewerkt: feb 3

VA'ERA I APPEARED — וארא

TORAH : EXODUS 6:2-9:35| PROPHETS : EZEKIEL 28:25-29:21| GOSPEL : LUKE 11:14-22

The Torah Portie Van Deze Shabbat.


Mozes ontving berichten van de Heer om aan de Israëlieten te vertellen en /of ZIJN boodschap met de Farao te delen. Mozes sprak aldus tot het volk Israël, maar zij luisterden niet naar Mozes vanwege hun gebroken geest en harde slavernij.


 Lees verder onder de foto.


Jesaja 42: 3 het geknakte riet breekt hij niet af, de kwijnende vlam zal hij niet doven. Het recht zal hij zuiver doen kennen.

 Ezechiel 29

We kunnen lezen dat God tegen de farao zegt:

Op de twaalfde dag van de tiende maand in het tiende jaar richtte de HEER zich tot mij:

2 ‘Mensenkind, richt je blik op de farao, de koning van Egypte, en profeteer tegen hem en tegen heel Egypte.


3 Zeg: “Dit zegt God, de HEER: Farao, ik keer me tegen je,jij, koning van Egypte,jij, grote krokodil die daar ligtin de waterstromen van de Nijl,

jij die zegt: ‘De Nijl is van mij,ik heb hem voor mijzelf gemaakt.’


4 Ik zal haken door je kaak slaanen de vissen van de Nijl aan je schubben laten kleven.

Ik haal je omhoog uit je waterstromen,en alle vissen van de Nijl zullen aan je schubben kleven.

5 Dan zal ik je neersmijten in de woestijn, met alle vissen uit je waterstromen val je in het zand, onaangeroerd en onbegraven.

Ik geef je als voedsel aan de dieren van het landen aan de vogels van de hemel.

6 Alle inwoners van Egypte zullen weten dat ik de HEER ben.

Want voor het volk van Israël was jij, Egypte, als een rieten stok.

7 Als zij je met hun hand vastgrepen, knakte jeen sneed je hun hele schouder open.

Als zij op je leunden, brak jeen raakten hun lendenen verlamd.

8 Daarom, zegt God, de HEER: Ik stuur een zwaard op je af dat mens en dier zal uitroeien.

9 Egypte zal een woestenij vol puin worden. Ze zullen weten dat ik de HEER ben, omdat hun koning heeft gezegd: ‘Van mij is de Nijl, ik heb hem gemaakt.’Uit dit kleine stukje Torah-gedeelte kunnen we zoveel leren!


Abba (Vader) wil dat we als het riet zijn, dat zachtjes mee beweegt op de wind van Zijn Geest, Zijn Ruach!

Ook het leiderschap dat de Heer roept om HEM te dienen, moet als een adelaar op de wind van Zijn Ruach stijgen! Anderen dienen en genezen met het woord dat de Heer hen geeft om te delen! De staf / stok omhooghouden (Yeshua die Redding brengt) naar Hem luisteren en Hem gehoorzamen. Dus ook het leiderschap in Gods koninkrijk is afhankelijk van de Staf! Moshiach Yeshua! (Redding)


Maar Farao beschouwde zichzelf als een staf. Hij leidde met een hard hart zonder te leunen op de Schepper van hemel en aarde! Hij noemde de Nijl zijn eigendom en zei dat hij deze gemaakt had. (Trots) Hij geloofde in zijn eigen macht en kracht.

De Heer zegt tegen hem:

Want voor het volk van Israël was jij, Egypte, als een rieten stok.

Als zij je met hun hand vastgrepen, knakte je en sneed je hun hele schouder open.

Als zij op je leunden, brak je en raakten hun lendenen verlamd.


Voordat ik het Torah-gedeelte zag, gaf de Heer mij een woord om met jullie te delen.

👇 👇 👇

Luister goed! De Vader maakt dit duidelijk:


Net voor de doorbraak ( de Zonen Gods gaan zichtbaar worden) weet je wat voor een boodschap je hebt ontvangen van God, terwijl de andere persoon, hoewel deze een tegenovergestelde boodschap ontving, ook zeker weet dat het van God is.

#TEST! Iedereen moet staan ​​in wat God geeft. Verbazingwekkende doorbraak zal het gevolg zijn.

Allemaal alleen leunend op de Geliefde!


#antwoord #aanmoedigen #geloof #God #vader #vrede #motivatie #juistementaliteit #zachtmakenvanhethart #geloof #volgen


De les die ik kan delen uit het Torah-gedeelte van vandaag is:


Ja, de Vader gebruikt nog steeds leiders, geroepen, voorbereid en door Hem gezonden voor deze dag!

Maar het zijn DIENAREN die op HEM steunen en het voorbeeld volgen van Yeshua die de voeten van Zijn discipelen waste. (Hen leerde anderen te dienen.)


Deze keer zullen de mensen niet op de leider steunen! Ja, zij ontvangen de boodschap en de leringen met een bereidwillig hart, maar tegelijkertijd begrijpen zij het woord van de Heer en zij gehoorzamen HEM en steunen op DE STAF (Yeshua)

Op deze manier, met deze ENE VINGER van God die Hij gebruikt om te genezen en welke zit aan De RECHTERHAND VAN GOD (Yeshua) welke ook één is met de bruid, de zonen van God. Dus in eenheid en één in ZIJN Geest worden 5 vingers ( de 5 voudige bediening ) EEN VINGER! Er is een eenheid tussen degene die geroepen worden om de boodschap te delen van God naar de anderen toe, maar niet over de anderen heersen en de anderen die gewillig de boodschappen ontvangen, maar niet leunen op de leiders maar alleen leunen op God! De GLORIE van onze Heer rust op heel het leger. Ieder kent zijn taak zijn roep en zijn zalving. Terwijl zij allemaal rusten in zijn Ruach!


Zijn wij rein en heilig?


Ja! Yeshua vertelde dit aan Zijn discipelen voordat Hij werd gekruisigd!

Omdat Hij de macht had en heeft om te vergeven!


Badend in het Woord van Yeshua

Hij IS de Torah Hij IS het Woord


Wanneer we in Hem geloven en ons bekeerd hebben, bevestigd met de doop in water

en vanaf dat moment hoeven wij alleen onze voeten dagelijks te wassen.


Wat betekent dat, voeten wassen, wat stelt het voor?


We spoelen het vuil van de wereld weg wat aan ons kleeft in ons gedrag, de vleselijke manier van denken. En ons handelen en wandelen. Wij mogen het belijden als we weten dat we in het vlees hebben gewandeld en gehandeld. Er open en eerlijk over zijn, dan wordt ZIJN Naam verheerlijkt! Maar tijdens onze wandeling, tijdens het proces (terwijl we op Hem leunen en in Hem rusten, vervuld zijn van ZIJN woord en in het NU moment blijven, ) zullen wij uiteindelijk overwinnen!

Victorie hebben over de beschuldigingen van de aanklager!

(Het gevoel niet goed genoeg te zijn. Gevoelens van schaamte! )

Wat nu precies het stof is en de ingredienten zijn waarmee de slang (de boze) zichzelf voedt en zichzelf verheerlijkt!


Als wij onszelf toestaan met deze gedachten UIT ONS VLEES gevoed te worden, wandelen we nog steeds in het vlees en zullen wij uiteindelijk boos worden op de Heer en doen wat Satan deed en doet. Onze stem tegen de Heer verheffen en hoger en krachtiger willen zijn als God Zelf.


Vandaag reinigt de Vader degenen die alleen op HEM willen steunen! Wiens enige ambitie is om ZIJN Naam te eren en niet van hun leven houden tot de dood.


Yeshua spreekt in Lukas 11 over het verschil tussen vertrouwen hebben in je eigen macht en kracht en het vertrouwen op ZIJN macht! Je eigen macht en kracht kan worden vervangen door iemand die meer macht en kracht heeft. Vertrouwen op ons vlees levert ook altijd controle op zodat we het onderling niet meer met elkaar eens zijn en ZIJN HUIS verdeeld wordt!

Maar wanneer we op HEM steunen, zien we wonderen van genezing en bevrijding!

En zien we ook de eenheid komen die hard nodig is.

God's glorie brengt de eenheid tussen Man en Vrouw Jood en Griek **Vrije en Slaaf *** Hier valt zoveel over te delen, maar dit woord is een voedzaam brood, maakt de Heer duidelijk, dus laten we het hier even bij.

1 God 1 Woord 1 Herder 1 Kudde Hoor O Israel uw God is 1.
Terwijl het ZIJN VINGER is die beweegt! En wij leunen op Hem!

Dit is de de glorie van God die gaat komen!


Openbaring 12: 11 Zij hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Zij waren niet aan het leven gehecht en hebben hun dood aanvaard.


Lukas 11: 20 Maar als Ik door de vinger van God de demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij u gekomen.
Cathy Meijer

۞ Mamme D'Vorah Coaching ۞

| Cathy Meijer D.Th DD (hc) | Lezingen | |Mentor | Adviseren |