Yochanan & Cathy

Machanayim Boot- Camp Huis. 

Wij eren  ANOCHI ELOHEI AVRAHAM ELOHEI YITZCHAK VEELOHEI YAAKOV

 

Werken aan een betere toekomst. Breng je leven in evenwicht.

Om de uitdagingen van vandaag aan te gaan, zijn probleem oplossers nodig, die geïnspireerd zijn door het woord van God!
Die verschillende perspectieven bieden en bereid zijn een standpunt in te nemen.
Mamme D'Vorah Coaching kwam voort uit een diep verlangen, om op een Goddelijke manier te inspireren en de gemeenschap te ondersteunen, met een sterke vastberadenheid voor acties die meer zeggen dan woorden
.

Jaap en Hanneke Harteveld 
Lichtpunt Huis 

Wij zijn reeds 30 jaar een echtpaar en in 1991 zijn wij tot bekering gekomen.

Wij hebben in verschillende gemeentes gediend en zijn sinds 2009 verbonden aan Dezerto Floro.

Wij hebben in deze bediening van de Vader een gedegen trainingskamp doorlopen onder de bezielende leiding van Cathy Meijer Machanayim Huis.

Dit waren geen jaren van theorie, maar van het doorleven met elkaar van elke obstakel binnen ons zelf en in onze externe omgeving.

Wij zijn geïnspireerd door Onze Vader om vanuit deze ervaring mensen te helpen die vast of stuk gelopen zijn binnen hun geloof of binnen hun gemeente.

Uiteraard willen we ook de zoekende helpen, want ook wij zijn per slot van rekening 30 jaar ongelovig geweest.

 

 

STAF

Jaap Harteveld 
Yochanan & Cathy Schouten 
Hanneke Harteveld 
Klarine Verschoor  

Apostolisch - Profetisch 

Pastor 

Bethesda Gemeente 

 Dezertofloro Foundation 

Evangelist 

LichtPunt Huis 

Profetische Creativiteit 

Dezertofloro Creatieve Tak

CONTACT 

Stel Hier Je Vraag Aan Jaap & Hanneke!

LichtPunt

Bevrijding Genezing 

®

Wij proberen binnen drie dagen te reageren.

Jaap & Hanneke Harteveld

Voor Geestelijke Groei.